Mats Rosenholm - Juridisk rådgivning

Jag biträder kostnadseffektivt klienter i juridiska frågor främst kopplade till affärsverksamhet i fåmansbolag. Utför analys av juridiska och kommersiella frågeställningar för att ge förslag till lämplig lösning. Upprättar anpassade avtal och medverkar vid förhandlingar, bolagsjuridik, etablerings- och verksamhetsfrågor, samt processer och skiljeförfaranden.